เป้าหมายหลัก

week11Week 11
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2558
สรุปสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เป็นการทบทวนในสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-11 เด็กได้เรียนอะไรมาบ้าง เด็กสามารถเชื่อมโยงในสิ่งที่เขาเรียนมาและสิ่งที่เขาเห็นจากการที่ได้ออกไปเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การออกไปสำรวจสัตว์ที่มี 2 ขา เช่น ไก่ เป็ด ห่าน  สัตว์ที่มี4 ขา เช่น หมู หมา วัว ควาย ฯลฯ สัตว์ที่มี 6 ขา เช่น มด ตั๊กแตน จิ้งหริด ผีเสื้อ จีนูน  สิ่งที่อยู่ในโรงเรียนของเราให้เด็กได้เห็นสื่อจริงอย่างชัดเจน ก็จะมีคำถามที่นำมาเชื่อม สัตว์อะไรบ้างที่มี 2 ขา 4 ขา 6 ขา แล้วนำมาเชื่อมโยงเขามาสู้คนและตัวเขาเอง เช่นร่างกายของเขามีอะไรบ้าง มีน้าที่อย่างไร การดูแลรักษา การปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่น  หน้าของตนเอง  เด็กๆสามารถสรุปองค์ควารู้ในสิ่งทีเรียนมาได้จากการตอบคำถามของเด็กๆในสัปดาห์นี้
** ครูนิ่มถามว่า เด็กๆได้อะไรบ้างในการเรียน Quarterนี้
น้องไดมอนด์ เราได้ไปดูพี่ไก่ และสตว์อะไรที่มีสองขา
ครูนิ่ม มีอะไรบ้างค่ะที่เป็นสัตว์สองขา
น้องหนูดี มีพี่ห่าน
น้องใบพลู พี่เป็ด
น้องอิม มีพี่นก
น้องกาย พี่ไก่
น้องสาว มีคน
ครูนิ่ม แล้วคนมีส่วนประกอบของร่างกายอะไรบ้าง
เด็กก็จะช่วยกันตอบ มีตา หู จมูก ปาก แขน ขา ฯลฯ พร้อมจับส่วนต่างๆของร่างงกาย และบอกหน้าที่ของแต่ละส่วน เด็กๆสามารถเชื่อมโยงและเล่าเป็นเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ อีกทั้งยังเล่าเรื่องการไปสำรวจสัตว์ที่มีสี่ขา และไปดูตั๊กแตนวิ่งไล่จับที่สนาม เด็กเล่าจากสิ่งที่เขาได้ไปดู
            เด็กสามารถเรียนรู้วิถีการเรียนการสอนและแนวการปฏิบัติในแต่ละวันได้ การดูแลการช่วยเหลือตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
             จากการสังเกตเด็กๆทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากทั้งการเรียนรู้และพฤติกรรม เช่น
น้องอิ่มบุญจากที่ไม่เล่นกับใคร จะไม่พูดกับใครในห้องเรียนเลย พอมาตอนนี้น้องเปลี่ยนไปมาก รู้จักชักชวนเพื่อนเล่น เล่นร่วมกับผู้อื่นรู้จักการแบ่งปันมีความกล้าแสดงออกและตอบคำถามได้ชัดเจน
น้องพลอยใส จากที่มีพฤติกรรมไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ตอนนี้เปลี่ยนไปมาก เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกล้าแสดงออกในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน

น้องภูมิ สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นเล่นรวมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี แต่จะตอบคำถามไม่ค่อยตรงประเด็นอยู่ และการแยกเพศชายเพศหญิง 
สัปดาห์นี้ PBL ครูพาเด็กๆซ้อมเต้น เพลงเลียนเสียงสัตว์ และเพลงหนอน เด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่มาดู 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น