เป้าหมายหลัก

week5

Week 5

ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน  2558

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558
                วันนี้เด็กเริ่มปรับตัวเข้าที่เข้าทางแล้วตอนเช้าก็จะรู้ว่าควรทำอย่างไร เตรียมตัวเข้าแถว รู้ว่าตัวเองยืนตรงไหนและการร้องเพลง สวดมนต์ แผ่เมตา เด็กก็จำและพูดตามได้และร่วมกิจกรรมได้ดีกว่าช่วงแรกๆ
                เลิกแถวก็จะพาเด็กๆออกไปดูพี่ไก่ที่ยายมาอยู่ใหม่แถวหน้าคอกหมู และเชื่อมโยงกับการเรียน PBL เรื่องสัตว์ 2 เท้า เด็กๆก็จะบอกว่าแม่ไก่ใจดี ออกไข่ให้เรากิน  ครูถามเด็กๆว่า ไก่มีอะไรบ้างที่คลายกันกับเรา
น้องไดมอนด์  มีตูด มีตา มีขน น้องพลอย  มีขา 2 ขา เดินเหมือนเราเลยค่ะ น้องกาย มีหาง
                กิจกรรมจิตศึกษา ที่จริงเป็นเวรหนูเองแต่มีแขกมาดูก็เลยยังไม่มั่นใจ พี่แดงก็เลยลงแทน ก็จะพาเด็กๆร้องเพลงและฟังนิทานการเล่านิทาน ส่งเสริมการรักการอ่าน นิทานเรื่อง กูจี กูจี” พาเด็กอ่านก่อนเพื่อให้เด็กพูดเป็นคำ พอเล่านิทานเสร็จก็จะกระตุ้นคำถาม ว่านิทานมีชื่อเรื่องว่าอย่างไร มีใครบ้าง กูจีกูจีคือใคร แม่เป็นมีลูกกี่ตัวชื่ออะไรบ้าง เด็กๆก็จะยกมือตอบ เสร็จแล้วก็จะให้มอนิเตอร์พี่อนุบาล 2 ไปแตะพี่และน้องครูหนิ่งและครูนิ่มจะรอรับเด็กๆที่หน้าตึก 


กิจกรรมจิตศึกษา เด็กๆนอนท่าปลาดาวรอส่งสัญญาณความพร้อมให้กับคุณครูนิ่ม สัปดาห์นี้เด็กๆเริ่มนิ่งแล้วและฟังเรื่องเล่าจากครูนิ่งราวต่างๆ และได้เชื่อมโดยไปหาเป้าหมายที่จะคำจิตศึกษา โดยครูได้เตรียมเม็ดมะค่าแต้ และถามเด็กๆว่าคืออะไร
น้องใบพลู กับน้องน็อต บอกว่าเม็ดมะขาม
น้องไดมอนด์ บอกว่าเม็ดกาแฟ สีดำๆ
ครูนิ่มจึงถามต่ออีกว่า มีลักษณะคลายอะไร
                น้องวันใหม่ คลายวงกลม
                น้องพลอยใส คลายลูกอมช็อกโกเล็ต
และเด็กๆเคยเห็นที่ไหน
                น้องสายใหม่ เคยเห็นที่บ้าน
                น้องกาแฟ เคยเห็นที่นา
เด็กๆทุกคนเริ่มกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งที่เขาตั้งใจจะตอบ ครูฟังคำตอบจากเด็กเวลาที่เขาตอบมารู้สึกดีใจ เหมือนกับว่าน้องพร้อมและตั้งใจมีความคิดเป็นของตนเองที่ถ่ายทอดออกมา หลังจากนั้นครูนิ่มก็จะส่งเม็ดมะค่าแต้ให้เด็กๆก่อนรับและส่งจะไหว้รับทุกครั้ง เด็กๆทุกคนรู้ว่าจะทำอย่างไร เขาจะไหว้รับทุกครั้งในตอนทำกิจกรรม ครูจะให้เด็กๆกำเม็ดมะค่าแต้คนละ1กำมือ แล้ววางไว้หน้าบ้านของตนเอง และให้เด็กๆว่างเป็นรูปไข่  เนื่องจากเวลาไม่ทันจึงให้เด็กๆทำแค่นี้แต่เด็กๆทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
                                   
                                     
เด็กๆจะแปลงร่างเป็นวงกลมเหมือนไข่ 
การเรียนรู้ PBL ครูนิ่มเล่านิทานก่อนเข้าสู่เนื้อหา ถามเด็กเกี่ยวกับส่วนประกอบของอวัยวะสัตว์ 2 เท้ามีอะไรบ้าง  โดยครูได้ถาดภาพประกอบเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน เด็กๆสามารถรู้และตอบได้ ครูนิ่งสระกดคำ เช่น ตา ปาก ขา ปีก ขน คอ เด็กๆก็จะพูดตา เด็กบางคนก็สระกดได้  แต่ส่วนน้อย 


เด็กๆสามารถตอบได้ว่าไก่ มีตา หงอน เดียย ปีก ขน หาง คอ ขา  และสะกดตาม
                ครูแจกใบงานให้เด็กๆ ได้ลองหัดเขียนอวัยวะของไก่

        เด็กๆได้หัดเขียนเป็นฝึกและครูคอยสังเกตว่าน้องคนไหนสามารถเขียนได้บ้าง โดยมีครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง น้องจะพูดคำว่าคุณครูหนูทำไม่ได้ ครูก็จะส่งเสริมโดยบอกเขาว่าหนูทำได้ ลองทำดูจะกระตุ้นให้เขามีแรงอยากจะทำ แต่น้องภูมิน้องอิ่มบุญจะขีดเขี่ย ไม่สามารถเขียนเป็นตัวได้  น้องที่มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงก็จะสามารถเขียนได้แต่ครูต้องทำให้เชดูเป็นตัวอย่าง เช่นน้องน็อต ข้าวหอม สายไหม เขามีความพยายามที่จะทำ
เสร็จและเด็กๆก็จะทานของว่างสับปะรด โดยให้น้องใบพลูเป็นมอนิเตอร์บริการมาวางของว่างให้เพื่อนก่อนให้เด็กๆก็จะไหว้ทุกครั้ง กล่าวขอบคุณอาหารว่างเช้า ดอกบัวน้อย ให้เด็กๆดูเข็มยาวและนับเพิ่ม 5 นาที โดยครูให้เด็กดูนาฬิกาเป็น และสร้างข้อตกลงเมื่อเด็กๆคือทานเสร็จแล้วเราจะเอาไปไว้ที่ไหน เด็กก็จะตอบเอาไปทิ้งที่ทิ้งขยะ  และก็กลับมาปูที่นอน ครูนิ่มก็จะพาไปยืมหนังสือนิทานโดยเด็กที่ปูที่นอนเสร็จให้ออกไปยืนรออยู่ด้านนอก และร้องเพลงรอ ส่วนเด็กคนไหนที่ไม่ได้เอาหนังสือนิทานมา ก็จะมาเล่นเครื่องเล่นสนาม ครูก็จะคอยดีแลความปลอดภัยกับเด็กๆในขณะเด็กเล่น ทั้งสาวนใหญ่และเล่นคนเดียวครูก็จะชวนเล่น รับประทานอาหารกลางวัน สิ่งที่พบเห็นคือ น้องฮิวน้องภูมิไม่ยอมทานข้าว น้องอิ่มบุญครั้งแรกก็จะไม่ยอมทานแต่ครูบอกให้ชิมดูก่อนน้องก็ทานได้ น้องฮิวพอเพื่อนทานข้าวเสร็จก็จะมารอครูเพื่ออาสาอยากจะล้างช่วยครู ส่วนเพื่อนจะไปเล่นเครื่องเล่นสนาม เตรียมอาบน้ำโดยครูนำไม้แขวนเสื่อเพื่อให้เด็กได้ทำเอง อาบน้ำ และใส่เสื้อผ้า เด็กๆสามารถใส่เสื้อผ้าได้เอง น้องภูมิน้องฮิวก็จะช้าบ้าง ในการติดกระดุมเสื้อ หรือใส่กับด้าน ครูจึงให้น้องสังเกตว่าถ้าเสื้อมีรูปให้เราหันมาให้ตรงกับหน้าอกของเรา
เด็กๆนอนพักผ่อนโดยการ ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนและครูก็จะเล่านิทานให้ฟังเวลา 14. 10 น. ก็จะปลุกให้เด็กๆเก็บที่นอน ลุกล้างหน้าแปรงฟัน ผู้หญิงก็จะทำผมรอเรียนภาษาอังกฤษแต่ครูผึ่งไม่มาครูนิ่มจึงสอนแทน ดื่มนม แจกสมุดการบ้าน และให้เด็กๆออกไปเล่นรอผู้ปกครองมารับ ครูก็จะดูแลเด็กจนกว่าจะกลับหมด

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558       
 กิจกรรมสุนทรียะ วันนี้เวรครูเบลล์เป็นมอนิเตอร์พานำกิจกรรม เป็นการร้องเพลงและเคลื่อนไหวอุปกรณ์ โดยให้เด็กออกมาเต้นด้านบนให้พี่ๆน้องดูและเต้นตามกิจกรรมจิตศึกษา ให้เด็กๆนอนท่าปลาดาว ครูเบลล์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดาวลูกไก่เพื่อเยี่ยมโยงเข้าไปหาไข่ที่จะทำจิตศึกษา โดยครูมีไข่จริงกับไข่ปลอมมาให้เด็กๆได้สัมผัส และส่งให้เด็กๆได้สัมผัสทุกคน ว่ามีลักษณะอย่างไรคล้ายอะไรบ้าง น้องหนูดี จะบอกว่า มีน้ำหนักที่ต่างกันค่ะ น้องใบพลู จะบอกว่ามีสีที่ไม่เหมือนกัน      ครูนิ่มก็จะให้เด็กๆได้สังเกตว่าไข่จริงกับไข่ปลอมเป็นอย่างไร เด็กๆรอรุ้นว่าใช่ในสิ่งที่เด็กๆบอกหรือเปล่า
วันนี้ครูนิ่มถามเด็กๆเกี่ยวกับ(สิ่งที่รู้แล้ว)เกี่ยวกับตัวของตัวเองและสิ่งที่ยังไม่รู้ (สิ่งที่อยากรู้)
 


แจกกระดาษเป็นรูปไก่เพื่อนให้เขาได้ระบายสีและส่งเสริมกล้ามเนื้อมือ จะสังเกตเห็นได้ว่าการระบายสีของเด็กๆจะต่างจากสัปดาห์แรก สีจะเข้มขึ้น และจะเลือกระบายสีที่หลากหลายมีสีสรรค์ น้องภูมิจะระบายสีที่หลากหลายเป็นจุดๆและเข้มขึ้นมาก และลักษณะการจับสีระบาย 
เพิ่มเติมมีการประชุมนักศึกษาฝึกสอน เวลา 16.00 น.  มี ครูใหญ่ ครูต๋อย ครูกลอย ครูแดง ครูนิ่ม และนักศึกษาฝึกสอน ครูใหญ่ก็จะพูดคุยนะนำว่า ครูตวรให้ความสำคัญในเวลาที่เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โดย ออกแบบการอยู่กับเด็กในเวลาเล่น ก็จะช่วยในความปลอดภัยของเด็ก การชี้ชวนให้เขาได้เล่นเป็นและเล่นกับผู้อื่นได้ และศึกษาข้อมูลเด็กได้จากการเล่นเพื่อจะได้เห็นมุมมองอีกแง่มุ่มของเขาซึ่งในห้องอาจจะเป็นอีกแบบแต่เวลาเล่นที่สนามจะเป็นอีกแบบ อาจจะมีการแบ่งเวรในการดูแลเด็กที่สนาม แม้แต่สนามเด็กเล่นเราก็สามารถสร้างการเรียนรู้ได้  และฝากเคลส ใบพลู ใบเตย เอิน  
ส่วนครูต๋อยก็จะประชุมนักศึกษาฝึกสอนเรื่อง 
- บล็อก แนะนำถ้าเขียนรายงานตลอดทั้งวัน ว่าทำอะไรเห็นอะไรบ้างถ่ายภาพเพื่อให้มองเห็นเหตุกการณ์ได้อย่างชัดเจนจะดีมาก 
- เรื่องโครงการ แนะนำว่าจะทำอย่างไร ทำเรื่องอะไรบ้าง และพัฒนาเด็กอย่างไร 
- การสื่อสาร ก็จะเป็นการพูดจาอาจจะพูดตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่สามารถนำมาแก้ไขได้เพราะคนอื่นเขาได้ยินเราพูดออกไปแล้ว เพราะฉนั้นต้องคิดก่อนพูด การเคารพ การไหว้ครูร่วมกันผู้ปกครองและคนอื่นๆ 
- คำถามควรติดมาในเวลาที่มีประชุมอย่างน้อย 1 คำถาม
วันพุธ ที่10 มิถุนายน 2558

เริ่มต้นที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กๆ เวลาประมาณ 06.40 น. เด็กก็จะมาถึงโรงเรียนแล้ว ครูก็จะไหว้ทักทาย พูดคุยกับผู้ปกครอง บางครั้งผู้ปกครองกับผู้ปกครองก็จะนั่งพูดคุยกันหรือดูลูกซักพักแล้วค่อยกับเด็กๆก็จะเล่นที่สนามเด็กเล่นรอเข้าแถว


กิจกรรมเข้าแถว ก่อนไปเข้าแถวเด็กก็จะเดินไปไม่เป็นแถวก็ต้องปรับปรุง วันนี้น้องพลอยใสร้องไห้วิ่งไปดูรถคุณแม่ท่าลานจอดรถ พอครูเดินตามก็ยิ่งวิ่งหนี และก็จะเป็นใบพลูเวลาพูดก็จะพูดเสียงดังในขณะที่คนอื่นๆกำลังส่งสัญญาณความพร้อมอยู่ เด็กๆจะชอบถามครูตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ออกไปเชิญธงซักที เสร็จจากเคารพธงชาติก็จะพาเด็กๆไปที่สนามบาส นั่งเป็นวงกลม วันนี้มีครูใหม่เข้ามา เด็กและครูไหว้พูดคุย ชื่อครูปูเป้ มาจากจังหวัดขอนแก่นได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่บุรีรัมย์ น้องไดมอนด์ ผมเคยไปครับไปกินข้าวมันไก่ หลังจากนั้นก็พาเด็กๆเดินเป็นแถวกับตึกอนุบาล
กิจกรรมสุนทรียะวันนี้ครูหนิงเป็นมอนิเตอร์พานำกิจกรรม ร้องเพลง และกิจกรรมออกกำลังกาย โดยให้เด็กๆเล่นหนอนกระดึบโดยแบ่งให้เด็กๆเป็น 4 กลุ่ม แล้วก็จะให้เด็กๆยืนขาออกมาจับคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็กระดืบเป็นหนอนแข่งกันเด็กๆสนุกมาก


กิจกรรมจิตศึกษาครูนิ่มทำกิจกรรมโยคะ บริหารร่างกาย โดยเล่าไปตามเรื่องราวและทำท่าประกอบ และมอบพลังความรักโดยการกอดทุกวันเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นทั้งครูและเด็กๆทุกคน


 การเรียนรู้ PBL ครูนิ่มก็จะสอนเรียงเกี่ยวกับ สัตว์ 2 เท้า เช่น ไก่ นก เป็ด ห่าน กินอะไรเป็นอาหาร แตกต่างคนอย่างไร และที่อยู่อาศัยไก่ เป็ด นก ห่าน เป็นอย่างไร
กิจกรรมทำอาหาร โดยมีผู้ปกครองอาสา สัปดาห์เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมโดยการทำขนมโดนัท ผู้ปกครองอาสาวันนี้ก็จะมี แม่น้องข้าวหอม แม่น้องพลอยใส แม่น้องฮิม แม่น้องหนูดี และ พ่อกับพี่ชายน้องอ๋อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครู เด็ก  และส่งเสริมให้ผู้ปกครองกับผู้ปกครองได้สร้างความสนิดสนมกันได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกๆ ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้การทำอาหาร อีกทั้งยังเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ  และเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัว นอกจากนั้นน้องอนุบาล 1 ยังมีการแบ่งปันให้พี่ชิม โดยการทำแต่ละครั้ง จะนำไปแบ่งปันให้กับพี่ๆแต่ละชั้น เพื่อให้เด็กได้รู้จักการให้ในสิ่งที่เขาตั้งใจทำ ด้วยตัวของเขาเอง หมุนเวียนกันไป ซึ่งจะทำทุกวันพุธของสัปดาห์ค่ะ ในสัปดาห์นี้ จะเป็นเมนู ขนมโดนัท

 ครูนิ่มก็จะแนะทำอุปกรณ์ในการทำขนมโดนัท มีอุปกรณ์อะไรบ้าง อธิบายขั้นตอนทำและให้เด็กๆมามีส่วนร่วมในการสาธิต และกระตุ้นคำถามให้เด็กตอบ จากนั้นครูก็จะให้เด็กนั่งเป็นกลุ่มของตัวเอง และให้ผู้ปกครองนั่งทำกับเด็กคนละกลุ่ม โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำทุกคน ผู้ปกครองก็จะกระตุ้นคำถามว่า เช่นแป้ง นี้คืออะไร เด็กๆอยากทำและก็จะชิมว่ามีรสชาติอย่างไร  โดนัทมีลักษณะอย่างไร ได้เรียนรู้วิธีการทำขนมโดนัทและสามารถอธิบายได้ว่าทำอย่างไร  เด็กๆมีความสุขและสนุกสนานในการทำ 
บรรยากาศการทำขนมโดนัทร่วมกับผู้ปกครอง
ครูนิ่มพาเด็กๆไปยืมหนังสือนิทานส่วนเด็กคนไหนที่ไม่ได้เอาหนังสือนิทานมาก็จะมาช่วยผู้ปกครองทำขนมโดนัท เด็กๆก็จะยืมหนังสือมาก็จะมาเล่นที่สนาม ครูก็จะมาดูแลเด็กที่สังเกตการเล่นและความปลอดภัยของเด็กๆ และกระตุ้นคำถามกับเด็กๆ เช่นน้องอิ่มบุญเวลาอยู่ในห้องหรือทำกิจกรรมต่างๆ น้องจะไม่พูดเลย แต่พอได้มาเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นทรายน้องก็จะพูดกับครูเล่นวิ่งไล่จับ กับครูและเพื่อนๆเขาก็เล่นกับเพื่อนมีความสุข และคุยรู้เรื่องถามอะไรก็ตอบได้ ต่างจากตอนอยู่ในห้องเรียน  การที่ครูได้มาอยู่ที่สนามเด็กเล่นเวลาเด็กเล่นเราจะเห็นแง่มุมของเด็กจากการเล่น และเด็กจะถ่ายทอดจากความคิดที่หลากหลาย จากความคิดจินตนาการ 

เด็กๆทานของว่างเป็นนมกับขนมโดนัทที่ทำเอง เด็กที่ได้ทานในสิ่งที่เขาทำเองจะเห็นคุณค่าเขาก็จะมีความสุขในการกิน เช่นน้องฮิวไม่ค่อยชอบทานสิ่งที่แปลกๆแต่วันนี้ทานขนมที่ตนเองทำก็จะทานเยอะและเติมขนมเพิ่มมีเรียนภาษาอังกฤษกับครูน้ำผึ่ง โดยนำรูปแมงปอ ตัวต่อ มีลักษณะอย่างไร มีวงจรชีวิตอย่างไร และตัวต่อมีพิษมาก ก็จะพาเด็กๆพูดภาษาอังกฤษเช่น คำทักทาย 
ตอนเย็นหลังจากเด็กๆเลิกเรียนก็จะออกมาผู้ปกครองและเล่นที่สนาม ครูก็จะดูแล เด็กๆสังเกตการเล่นและกระตุ้นคำถาม และดูแลความปลอดภัย 
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เริ่มต้นกับทุกๆวันที่มีความหมาย วันนี้เวรแม่บ้าน จัดเตรียมถาดอาหารอุปกรณ์ต่างๆ และจัดเตรียมอาหารว่างผลไม้ลองกองให้กับเด็กๆ 
กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้น้องอนุบาล 1 เวรเชิญธงชาติ คือน้องอุ้มกับน้องกาย ก็จะมีน้องออมไม่ยอมมาเข้าแถวเลย น้องฮิวกับน้องอ๋อมมาสาย ส่วนน้องพลอยใสเข้าแถวแรกๆไม่เป็นไร แต่พอเดินแยกแถวก็จะวิ่งไปที่จอดรถเพื่อดูว่าคุณแม่กับยัง ครูก็จะพาเด็กๆออกไปเดินตามรอยเส้น เล่นเกม กระโดดขาเดียวและกระโดดกบ หลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆเดินกับตึกเป็นแถวโดยให้เด็กๆถอดรองเท้าสัมผัสพื้นเย็นๆและเดินตามพี่รอยเท้า 
 กิจกรรมสุนทรียะครูนิ่มเป็นมอนิเตอร์พานำกิจกรรมมีแขกมาดูงาน ก็จะพาร้องเพลง และเต้นประกอบเพลงกิจกรรมจิตศึกษา ครูนิ่มพาทำกิจกรรมไข่ที่อยากให้เด็กๆได้ขอบคุณแม่ไก่ และไข่สามารถทำอะไรได้บ้าง เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะตอบตามๆกัน เช่นนำไปทอด ต้ม วันนี้เด็กไม่ค่อยนิ่ง 
กิจกรรมติดปะไข่เพื่อให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อมือแข็งแรง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีความคิกจินตนาการในการติดปะสีที่หลากหลาย

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

                เริ่มต้นวันใหม่ วันนี้เวรสนามเก็บอุปกรณ์กวาดใบไม้ ดูแลความปลอดภัยของเด็กๆและสังเกตการเล่นน้องอิ่มบุญชวนครูเล่นประสาทเพราะฝนตกแล้วทรายเปลือก ถ้าทรายไม่เปลือกละจะเป็นอย่างไร อิ่มบุญ ก็ก่อประสาททำเค้กไม่ได้ แล้วเราจะทำอย่างไร อิ่มบุญ รอฝนตก หนูดีเราก็ขุดลงไปลึกๆก็จะเจอทรายเปียก
                กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเด็กๆเดินเป็นแถวหลังจากที่ครูต๋อยแนะนำปรับปรุงแต่วันนี้เด็กจะมาแยกตอนเด็กยืนน้องพลอยใสกับน้องฮิวไม่มาเรียน น้องไดมอนด์จะไม่นิ่งเวลาทำกิจกรรม นั่งหรือเล่นตามอารมณ์ของเขา และก็จะเป็นออมที่ไม่ยอมออกมาเข้าแถวกับเพื่อน กิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จก็จะพาเด็กๆออกไปเดินเล่นที่อาคารพี่มัธยม ให้เด็กๆวิ่งเดินหน้าถอยหลัง เวลาไม่พอจึงพาเด็กกลับ และให้เด็กถอดรองเท้าเพื่อจะได้สัมผัสกับพื้นเย็นๆและเดินตามรอยเท้า ครูถามเด็กๆว่ารู้สึกอย่างไรค่ะเวลาเราเอาเท้าแตะที่พื้นปูน น้องกาย เย็นๆครับ ครู ทำไม่ถึงเย็น น้องกร เพราะฝนตก น้องแสตม์ เพราะว่า เพราะต้นไม้เป็นร่มให้
กิจกรรมสุนทรียะครูปลาเป็นมอนิเตอร์พานำกิจกรรม ก็จะพาเด็กๆร้องเพลง เต้นประกอบเพลงก็จะเจอพี่ๆน้องๆเต้นอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมจิตศึกษาให้เด็กๆนอนท่าปลาดาว เล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงที่เบานุ่นนวล สื่อในการประกอบกิจกรรมก็จะเป็นเปลือกหอย ครูนิ่มก็จะถามเด็กๆว่าคืออะไร เด็กก็จะยกมือตอบ น้องไดมอนด์เป็นเปลือกหอย น้องแสตม์มีสีแดง น้องวันใหม่เห็นสีฟ้า และเป็นการเรียนรู้สีเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆสามารถตอบได้ มีสีฟ้า ขาว เขียว และครูนิ่มก็จะสร้างข้อตกลงว่าก่อนรับและส่งเด็กๆจะไหว้เพื่อนทุกครั้ง และให้เด็กๆหยิบเปลือกหอยคนละ 1 กำมือแล้วว่างไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง และให้เด็กๆแปลงร่างเป็นวงกลม และแปลงร่างตามความคิดของตนเอง น้องกรก็จะทำเป็นรูปปลา น้องอุ้มทำสิงโต น้องหนูดีทำเป็นสระว่ายน้ำ น้องกรก็จะทำเป็นรูปปลา นำน้องภูมินำเป็นรถไฟ
น้องภูมิจะแปลงร่างเป็น เรือ น้องอุ้น ทำสิงโต วันใหม่ทำวงกลม
                                      
น้องภูมิจะแปลงร่างเป็นยักษ์ 
ครูนิ่มให้น้องใดมอนด์ออกมาอธิบายให้เพื่อนฟัง  ว่าวงจรไก่เป็นอย่างไร เป็นไม่ไก่ ออกไข่ แล้วก็มาเป็นลูกเจียบน้องสามารถอธิบายได้และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และให้เด็กเปรียบเทียบว่าคนกับไก่มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง


 วันนีเป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ โดยครูพาเด็กทดลองการจมการลอยของไข่  มีอุปกรณ์คือแก้วน้ำ ไข่ น้ำเปล่า เกลือ 
ขั้นการทดลอง 
1.เทน้ำประปาใส่ลงในแก้วประมาณครึ่งแก้วนำไข่ไก่สดใส่ลงไปในน้ำ (วางเบาๆ) และสังเกตผลจากนั้นนำไข่ไก่ออก

2.ใส่เกลือลงไปในแก้วเดิมประมาณ 5 ช้อน ใช้แท่งแก้วคนจนเกลือละลายหมด นำไข่ไก่่ใบเดิมใส่ลงไป และสังเกตผล
น้องไดมอนด์ก็จะบอกว่าตอนใส่น้ำเฉยๆทำให้ไข่ใบใหญ่กว่าเดิมแต่พอเติมเกลือลงไปมันดันขึ้นหลังจากเด็กทานของว่างเสร็จก็จะให้เด็กๆมาปูที่นอนและเตรียมหนังสือนิทานออกไปรอที่หน้าตึกส่วนคนที่ไม่ได้เอามาก็จะเล่นรอเพื่อนที่เครื่องเล่นสนาม ก็จะมีครูคอยดูแลพอเด็กทานอาหารกลางวันเสร็จก็จะมาเล่นเครื่องเล่นสนาม ครูก็จะดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมให้เขาได้เล่นกับผู้อื่น จากที่ได้สังเกตการเล่นของเด็กๆ

 น้องอิ่มบุญเวลาในห้องเรียนจะไม่พูด แต่พอออกมาเล่นคับครูหรือเพื่อนๆที่สนามก็จะพูดคุยปกติ เล่นทรายด้วยกันกับครูและเพื่อนๆก็จะเจอตัวด่วง ครูถามว่าตัวอะไร อิ่มบุญ: หนอน ครู : เอ้าหนอนทำไม่อยู่ในทรายละ อิ่มบุญ : ก็หนอนเขานอนอยู่ในดิน แล้วเขาก็จะกายเป็นผีเสื้อบินไปๆแล้วเขาก็ตาย
             
ครูมองไปเห็นหลุมกลมๆเล็กจึงถามเด็กๆว่า เด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตดูว่าอะไรเป็นหลุมๆอยู่ใต้พื้นไม้  น้องอิ่มบุญ มันเป็นรังของ กูดจี่ตัวดำๆที่เขาเห็นเมื่อวาน น้องอ๋อมมีตัวอะไรค่ะ เด็กๆอยากรู้ก็จะเอามือไปเขี่ยๆก็ไม่เจอ และเด็กๆจะทำยังไงจะเจอว่าเขาเป็นตัวอะไร  เด็กๆใช้ปากเป่าทรายก็ถมๆ ส่วนน้องไดมอนด์ บอกว่าคุณครูครับน้องมอนรู้ว่ามันเป็นตัวอะไร มันมีฟันงอๆ ตัวก็จะกลมๆอ้วนๆครับ เดี๋ยวน้องมอนวาดให้ดู น้องไม่น้องไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่สามารถบอกได้และวาดออกมาตามที่เคยเห็นมาก่อน 

น้องแสตม์กับน้องพลอยบอกว่าตัวกัดนมครับคุณครู  กัดเจ็บ แล้วเราจะเจอเขาได้อย่างไร น้องแสตม์จึงบอกครูว่าเราต้องเอาหลอดมาเป่า เด็กๆสนใจอยากรู้เพราะเขายังไม่เคยเห็นมาก่อน ครูจึงนำหลอดมาให้เขาได้ลองเป่าดู ก็ได้มา 1ตัว
         
เขามีลักษณะอย่างไร มีกี่ขา  ครูจึงถามต่อไปว่า ทำไมเขาถึงมาอยู่ตรงนี้ละ น้องกร เขาอยากเล่นกับเด็กๆ การที่เราได้สังเกตการเล่่นของเด็กๆก็เหมือนกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและอาจแตกต่างจากบรรยากาศในห้องเหมือนทั้งได้เล่นและได้เรียนไปด้วยกับเพราะลักษณะการตอบของเด็กจะแตกต่างการ แต่คำตอบทุกคำตอบนั้นมีความหมายทั้งๆที่เขากำลังเล่นอยู่
เด็กเลิกเรียนครูชั้นอนุบาลก็จะทำอาหารกินด้วยกันและครูทุกคน และก็จะเป็นการพูดคุยจากครูต๋อย
เรื่องการแบ่งเวรเผ่าสนาม
คำถามในเวลาที่เด็กเล่น
การทำกิจกรรมจิตศึกษา ควรอธิบายหรือชี้แจงง่ายและชัดเจน วิธีเก็บเด็กให้เขามาสนใจในสิ่งที่ครูพาเขาทำอยู่ การ
การ body scan ไม่ต้องนานเล่านเรื่องราวซัก 5 -10 นาที และแสดงเป็นตัวอย่างในการไหว้การรับและส่งอุปกรณ์ ใช้คำถามที่หลากหลาย เพราะเด็กจะเรียนแบบจากเพื่อน
และร่วมกันทานอาหารเย็นร่วมกัน


   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น