เป้าหมายหลัก

week9
Week 9
ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558
สัปดาห์นี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับร่างกายว่ามีอวัยวะหรือส่วนประกอบในร่างกายมีอะไรบ้าง เช่น หัว ผม หู ตา จมูก แขน ขา ฯลฯ และมีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าเกิดร่างกายของเราไม่ครบ เช่น ถ้าเราไม่มีตาจะเกิดอะไรขึ้น
เพื่อให้เด็กๆรู้ว่าร่างกายมีอะไรบ้าง มีหน้าที่อย่างไร และให้ความสำคัญกับเราอย่างไร ตัวเขาเกิดมาได้อย่างไร เพศหญิงกับเพศชายเหมือนกันตรงไรและมีอะไรที่แตกต่างกัน
สื่อที่ใช้กระตุ้นในการเรียน เช่น การร้องเพลง วาดภาพประกอบ และให้เพื่อนออกมาเป็นตัวอย่างและให้เพื่อนตอบ
วันจันทร์
พาเด็กๆไปเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงจากที่สังการการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของเด็กส่วนใหญ่ก็จะเจอน้องฮิว ที่ยังไม่นิ่งในการทำกิจกรรมยืนนิ่งไม่ได้นานก็จะเดินไปหยิบใบไม้หรือนั่ง จึงทำให้เพื่อนคอยอยากเล่นไปด้วยครูพยายามที่จะใช้คำพูดกระตุ้น ตอนนี้เวลาอะไร คนที่น่ารักจะส่งสัญญาณความพร้อมให้กับครูที่พานำกิจกรรม และก็จะเป็นน้องกายแสตม์และกาแฟ อยู่ใกล้กันไม่ได้ต้องแยกให้เขาอยู่ห่างกันเพราะจะเล่นและคุยกัน น้องกายก็จะร้องเพลงเสียงดังฟังชัดแต่จะไปก่อนเพื่อนทุกครั้ง น้องพลอยใสก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่เคยวิ่งหนีร้องไห้ก็มาร่วมกิจกรรมร่วมกับเพื่อนตามปกติ หลังทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงแล้วก็จะพาเด็กๆเดินไปดูพี่ไก่ เด็กๆตื่นเต้นเพราะไก่จะวิ่งเข้ามาหา เด็กๆได้นำยอดหญ้ามาให้ไก่จิกกินหญ้า และพาเด็กๆเดินกับโดยให้เด็กเดินกำลับสติตามร้อยเท้า โดยให้เด็กได้ถอดร้องเท้าเพื่อให้เท้าได้สัมผัสพื้นเย็นเพื่อให้เท้าได้ผ่อนคลาย และก็จะมีครูรอรับที่หน้าตึกเพื่อให้เด็กได้นำร้องเท้าไปว่างในล็อกเกอร์ของตนเองและนั่งเป็นแถวทำกิจกรรมสุนทรียะร่วมกับพี่ อ.2
กิจกรรมสุนทรียะ วันนี้เวรหน้าตึกพาเด็กทำกิจกรรม โดยพาเด็กๆร้องเพลงก็ได้นำเพลงใหม่มาร้อง เช่น เพลงบก น้ำ อากาศ ก็จะให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมร้องเพลง บก น้ำ อากาศ (ซ้ำ) ถ้าเราชี้ไปที่ใคร ครูบอกว่า น้ำ อะไรอยู่ในน้ำ ก็จะให้เด็กตอบ ทำแบบนี้ไปเลื่อยๆ เด็กๆสนุกมาก และเป็นการส่งเสริมให้เขาได้แยกแยะว่าสัตว์อะไรที่อยู่ในน้ำ บนอากาศ และอะไรอยู่บนบก พี่ อ.2 ส่วนใหญ่สามารถตอบได้ ส่วนน้องเช่นน้องกาย ยังงงกับคำถามและแยกยังไม่ได้เช่นสัตว์ ก็จะตอบปลา วันจันทร์เป็นกิจกรรมการเล่นนิทานเพื่อส่งเสริมการรักการอ่าน เด็กๆสนุกสนานในเรื่องราวของนิทานและมีส่วนร่วม ในการตอบคำถามของครูในเนื้อหานิทานที่ครูเล่าให้เด็กๆฟัง
กิจกรรมจิตศึกษา วันนี้ครูปลาได้ลงจิตศึกษา สื่อที่ใช้ในการทำกิจกรรม คือส่งแก้วน้ำและมีเทียนอยู่ตรงกลาง ครูปลาก็จะเล่นเรื่องราวที่สอดคล้องกิจกิจกรรมที่ทำ และให้เด็กได้กล่าวขอบคุณแล้วส่งต่อให้เพื่อนพาเด็กๆไปดูผู้ปกครองพี่ ป. 3 สาวไหม ก่อนที่จะไปดูครูนิ่มก็จะเล่าให้เด็กๆว่า ก่อนที่จะเป็นเส้นไหมเขามาจากที่ไหนน้องใบพลูก็จะถ้าคุญยายว่าคุณยายทำอะไรค่ะ เอาไหมไปทำอะไร ครูนิ่มให้เด็กลองทานดักแด้น้องที่ไม่ทาน ก็จะเป็นน้องฮิวน้องภูมิ เด็กบอกว่าอร่อยมีรสชาตมันๆ กินได้ด้วย 
วันอังคาร
กิจกรรมจิตศึกษา ได้ลงกิจกรรมจิตศึกษา สื่อที่ใช้ในการทำกิจกรรม ซองกระดาษสีน้ำตาลและได้ใส่สิ่งของ ต่างๆไว้ในนั้น เช่น มีถุงเท้า เศษผ้า เชือก รูปสัตว์ต่างๆ เครื่องบิน ดินสอ เริ่มกิจกรรมให้เด็กนอนท่าปลาดาวครูก็จะเล่าเรื่องราว เพื่อให้มาเชื่อมโดยกับสื่อที่นำมาใช้ ครูน้องนับ 1-5 ให้ปลาดาวทุกตัวลุกขึ้นนั่งเป็นน้อง อนุบาล 1 ที่น่ารักน้องอนุบาล1 ที่ยอดเยี่ยม ต่อด้วยท่า Brain Gym  และนำสื่อที่เตรียมมาโดยถามเด็กๆว่าเห็นอะไร และคล้ายกับอะไร น้องก็จะบอกว่า คล้ายซองจดหมาย ผ้าเช็ดหน้า ประตู สมุด กล่องของขวัญ ให้โดยบอกับเด็กๆว่าก่อนการรับและส่งเด็กจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม โดยครูทำให้เด็กเป็นตัวอย่าง เด็กๆได้ของวิเศษแล้วคนที่น่ารักก็จะว่าไว้หน้าบ้านของตนเอง เมื่อส่งของครบแล้วหลังจากนั้นก็ให้เด็กเปิดซองออกมาแล้วนำสิ่งของที่ได้มาเล่าเป็นนิทานโดยครูเริ่มเล่าก่อนเพื่อให้เด็ดได้ต่อเรื่องราวและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาได้ในซองนั้น เด็กสามารถเล่าได้แต่เล่าไม่ได้ยาวครูก็คอยช่วยเสริมเพื่อให้นิทานต่อเข้ากับอุปกรณ์ของเพื่อนคนอื่น เสร็จแล้วเด็กก็จะเก็บส่งอุปกรณ์ส่งกลับ แล้วก็ได้มอบพลังความรักให้กับโดยครูน้องจะฝากพลังความรักให้กับครูนิ่ม ครูปลา และครูอุ๋ม ครูน้องก็จะคอยเก็บเด็กที่มานั่งรอที่กลุ่มระหว่างเพื่อนๆกำลังมอบพลังความรักอยู่ มอนิเตอร์จะไปแตะคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมและจะกอดเพื่อนให้พี่หัวใจชนกัน เด็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงกับสื่อที่ต้นเองได้
 PBL วันนี้ครูนิ่มได้ให้น้องจินจูกับน้องไดมอนด์ ออกมาเป็นสื่อตัวอย่างเพื่อให้เพื่อๆช่วยกันตอบและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เด็กส่วนใหญ่สามารถบอกได้ว่าร่างกายของตัวเองมีอะไรบ้าง และครูนิ่มก็พาเด็กๆร้องเพลงที่เกี่ยวกับร่างกาย
กิจกรรมพัฒนาปัญญา ให้เด็กๆเขียนอวัยวะในร่างกายใส่ใบงานโดยมีรูปผู้หญิงกับผู้ชาย เด็กๆส่วนใหญ่สามารถเขียนตามแบบได้ โดยครูนิ่มวาดรูปแล้วพาเด็กๆสะกดคำไปด้วย น้องแสตม์ น้องโช๊ค น้องอุ้ม พลอยใส น้องหนูดี จะทำงานได้เร็ว ส่วนคนอื่นๆก็เขียนตามได้แต่จะช้าหน่อย เด็กมามารถเขียนชื่อเล่นตัวเองได้ ก็จะมีน้องอิ่มบุญกับน้องภูมิที่ครูต้องคอยดูและกระตุ้นอย่างใกล้ชิด 
วันพุธ
กิจกรรมผู้ปกครองอาสาทำอาหาร มีแม่น้องออม แม่น้องจินจู ยายน้องกายและพ่อน้องโช๊ค สัปดาห์นี้ผู้ปกครองพาทำขนมบัวลอยไข่หวาน พ่อน้องโช๊คสาธิตวิธีการทำบัวลอย โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ผู้ปกครองก็จะอธิบายการปั้นแป้ง แล้วให้เด็กๆนั่งเป็นกลุ่มแล้วแบ่งแป้งให้เด็กๆช่วยกับปั้นแป้งให้เป็นลูกกลมๆเล็กๆเสร็จแล้วผู้ปกครองก็จะช่วยกันทำขั้นตอนต่อไป เนื่องจากต้องใช้ความร้องซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก หลังจากที่ช่วยกันทำแล้วจึงนำมาทำเป็นของว่างบ่าย เด็กๆส่วนใหญ่ชอบเขาบอกว่าเหมือนลูกเย็นลี่เลย ที่ไม่ทานก็จะเป็นน้องฮิวส่วนน้องกาแฟไม่ชอบทานไข่พอได้ทานก็อวกครูจึงให้ทานเฉพาะแป้งบัวลอยน้องก็สามารถทานได้

เรียนภาษาอังกฤษกับครูน้ำผึ้ง มีร้องเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีคำศัพท์พื้นฐาน และสีต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ พอหลังจากที่ครูผึ้งสอนเด็กก็จะร้องเพลงที่สอนเท่าที่เขาจะได้ น้องกายก็จะพยายามที่จะตอบเด็กๆสนใจ

วันพฤหัสบดี
กิจกรรมเข้าแถวเนื่องจากฝนตกจึงได้แสดงในตึกประถม ก็จะมีการแสดงเรื่องปีศาจขยะ รับบทเป็นปีศาจขยะเปียก เป็นการรณรงการทิ้งขยะให้ถูกที่การคัดแยกขยะซึ่งกำลังเป็นปัญหาในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักเห็นความสำคัญและแยกขยะให้ถูกที่ก็จะส่งผลดีและง่ายต่อการคัดแยกเพื่อไม่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคม สำหรับการแสดงละครก็สิ่งที่ดีสร้างความบันเทิงและแผงความรู้ให้กับเด็กๆหลังจากที่แสดงเด็กก็จะพูดถึงปีศาจขยะอยู่บ่อยๆ กราแสดงครั้งนี้ก็เห็นข้อบกพร่องในการแสดงและก็จะนำไปปรับปรุงในการแสดงครั้งต่อไป
กิจกรรมสุนทรียะก็จะมีพี่ ม.3 มาแสดงให้น้องดูเต้นในแนวเพลงสมัยนิยม เด็กๆเพราะท่าเต้นแปลกๆน้องๆสนุกสนานและเต้นร่วมกับพี่ 
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ลงทำจิตศึกษาเนื่องจากเวลาไม่พอจึงให้น้องนอนท่าปลาดาวและเล่าเรื่องราว ให้น้องลุกขึ้นนั่งพร้อมคำชื่นชมแล้วทำ Brain Gym ทำท่ากระต่ายท้องป่องกับพี่กอหญ้า ซาลาเปากับพี่กระดาษ และขนมจีบกับถาดตัวเอล ต่อด้วยการมอบพลังความรักให้มอนิเตอร์ไปแตะเพื่อนที่ส่งสัญญาณความพร้อมแล้วให้พี่หัวใจชนกับ ครูน้องก็จะฝากพลังความรักไว้กับครูคนอื่น แล้วก็จะมานั่งรอเก็บเด็กคนที่มอบพลังความรักแล้วก่อนการเข้าสู่การสอน PBL ร้องเพลงและไหว้สวัสดีกันตอนเช้าในห้องอีกรอบ ครูนิ่มก็จะเล่านิทานเกี่ยวกับร่างกาย เพื่อเชื่อมโยงเข้ามาหาตัวเด็กๆ และให้เด็กปั้นดินน้ำมันเป็นตัวเองส่วนใหญ่น้องสามารถปั้นเป็นรูปร่างได้ มีหัว ตา แขน ขา ลำตัว บ้างคนก็มีผมเพิ่มเข้ามาเด็กก็จะปั้นตามจินตนาการ เด็กบางคนก็จะปั้นในสิ่งที่เขาชอบ


วันศุกร์
กิจกรรมจิตศึกษา สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือไม้บล็อกเป็นชิ้นๆเพื่อให้เด็กนำไปว่างตามจินตนาการของตนเอง และให้เด็กๆบอกว่าเหมือนอะไร น้องไดมอนด์ เหมือนบ้าน น้องหนูดี เหมือนประสาท น้องใบพลู เหมือนบ้านพี่หมา
เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่ว เด็กๆเห็นการเปลี่ยนแปลง ก่อนการปลูกเด็กบางคนก็จะบอกว่าไม่เกิดเพราะไม่ได้ปลูกในดิน แต่พอมาวันนี้เด็กๆบอกว่าพี่เมล็ดถั่วเกิดเพราะโดนพี่น้ำ เมล็ดจึงพองตัวขึ้นเริ่มแตกออด น้องไดมอนด์บอกว่า แต่ว่าเราต้องให้น้ำเขาตลอกเพราะว่าเขากินน้ำเป็นอาหาร
ครูนิ่มให้เด็กๆสังเกตว่าเห็นอะไรบ้าง น้องกร ต้นเป็นสีขาวๆ
น้องสาว มีเมล็ดติดขึ้นมาด้วย
น้องหนูดี พี่เขามีในอยู่ข้างบนสุด
น้องกาย เหมือนหางนางเงือกครับ
หลังจากที่เด็กๆได้สังเกตแล้วก็ให้เด็กๆวาดรูปการเจริญเติบโตของถั่งในกระดาษA4 โดยดูตัวแบบที่ครูนิ่มวาดให้ดูบนกระดาน
น้องโช๊คสามารถวาดรูปตามแบบได้และเขียนตัวหนังสือตามได้เด็กส่วนใหญ่สามารถวาดตามแบบได้ เช่น น้องหนูดี น้องไดมอนด์ น้องพลอยใส น้องกร น้องอุ้ม น้องไหม น้องกาแฟ น้องวันใหม่ น้องอิม น้องสาว เด็กเขียนหนังสือได้เยอะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น