เป้าหมายหลัก

week8


week8

ระหว่าวันที่ 29 มิ.ย - 3 ก.ค 2558


สัปดาห์นี้เรียนเกี่ยวกับสัตว์ที่มี 6 ขา มีอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร อาศัยที่ไหน กินอะไรเป็นอาหาร มีการเจริญเติบโตอย่างไร มีอะไรบ้างที่เหมือนกับเรา และอะไรที่แตกต่างกับเรา แล้วถ้าเกิดเรามี 6 ขา เด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
มีการจัดกิจกรรมหลักในแต่ละวันดังนี้
            กิจกรรมสุนทรียะวันจันทร์ก็จะเป็นการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจและรักการอ่านเด็กๆมีความสุขในการฟังนิทานและตอบคำถามในสิ่งที่ได้ฟัง เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกตในเรื่องราวนิทานเด็กสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจในการตอบคำถาม และร่วมกิจกรรมสนเสร็จสิน
            กิจกรรมจิตศึกษา สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมคือ แก้วเทียนที่ได้ทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครูนิ่มให้เด็กๆนอนท่าปลาดาวและเล่นเรื่องราวเข้ามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่จะทำ คือส่งแก้วเทียน และให้เด็กๆบอกความรู้สึก
         PBL ก็จะโฟกัสไปที่สัตว์ 6 ขา โดยครูได้ส่งสมุดสื่อสารให้ผู้ปกครองตั้งคำถามกับเด็ก ครูถามเด็กๆว่าสัตว์ที่มี 6 ขา มีอะไรบ้าง 
น้องไดมอนด์ บอกว่า แมลงจีนูนแมลงกูดจี่ผมเคยเห็นที่สนาม
น้องหนูดี แมลงสาบ
น้องวันใหม่ แมลงปอ
น้องอุ้ม ผีเสื้อ
เด็กๆสามารถวาดเป็นรูปร่างจากสิ่งที่เขาเคยพบเห็นมาแล้วนำมาวาดและเล่าถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ 


         เด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ 6 ขา สื่อที่ใช้ประกอบการเรียน PBL ก็จะมีภาพและในขณะเรียนก็จะมีแมลงปอหรือแมลงจีนูนเป็นสื่อที่เห็นได้บ่อยครั้ง เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยพาเด็กๆไปที่สนามฟุตบอล ก็จะเจอลูกตั๊กแตนตัวเล็กเด็กได้เรียนรู้จักสิ่งที่เขาเห็นของจริง ก็จะช่วยกันจับและมีสัตว์ที่เป็น 6 ขาเป็นจำนวนมาก เช่น ตั๊กแตนที่มีสีหลากหลาย ทั้งสีน้ำตาล สีเขียว และมีลักษณะที่แตกต่างกัน แล้วก็พาเด็กๆไปดูจิ้งหรีดที่พี่ ป.4 ได้เลี้ยงไว้ 3 บ่อ เด็กได้เรียนรู้และสังเกต รูปร่างลักษณะฯลฯ 

 เด็กๆได้ขอสงใสดังนี้

จิ้งหรีด กินอะไรเป็นอาการ กินได้ไหม ทำไมเขาต้องอยู่ในแผงไข่ แม่ตั๊กแตนไปไหน ทำไมตัวเล็กจังเลย แล้วตั๊กแตนนอน
ที่ไหน เด็กๆสนุกสนานในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้สำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนของเรา
กิจกรรมทำขนมแห่งรักโดยผู้ปกครองอาสาทำขนมใส่ใส้ ทำจากแป้งใส้มะพร้าว ผู้ปกครองอาสาในสัปดาห์นี้คือ แม่น้องหนูยิ้ม แม่น้องพลอย ป้าน้องใบพลู พ่อและน้องไดมอนด์ เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองโดยให้เด็กได้เอาแป้งมาทำกลมๆแล้วนำใส้มะพร้าวใส่ น้องบางคนก็ชอบทานใส้ทั้งทำทั้งทานและก็ช่วยกันนำใบตองมาห่อหลังจากนั้นผู้ปกครองก็ดำเนินการต่อโดยนำไปนึ่งเพื่อให้ขนมสุก เด็กได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นรู้จักการแบ่งปัน สามารถนำไปใช้หรือทำกินเองกับคนในครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นกับผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นมีความสุขสนุกกันการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆทุกคน หลังจากที่เด็กได้ทำขนมสำเร็จแล้วก็นำมาเป็นของว่างบ่ายเด็กๆจะชอบทานในสิ่งที่เขาทำ จากที่เขาไม่เคยทานมาก่อนเขาก็อยากจะรองทานและทานได้เยอะ ซึ่งการทำขนมหรืออาหารก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เขาได้นำไปใช้และส่งเสริมการกินและกินอาหารที่มีประโยชน์ที่หลากหลายหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็พาเด็กๆไปดูหม่อนไหมที่พี่ ป.3 เลี้ยงเด็กตื่นเต้นเพราะแถวบ้านจะไม่ค่อยมี เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับหนอนไหม ว่ามีวงจรชีวิตอย่างไร กินอะไรเป็นอาหาร มีลักษณะเป็นอย่างไร ตัวสีอะไร เด็กๆบางคนก็จะกลัวไม่กล้าจับแต่มีความสนใจอยากรู้อยากเห็น
เด็กได้ส่องดูจิ้งหรีดในกระปุกที่สามารถขยายได้ เด็กสามารถบอกได้ว่าจิ้งหรีดมี 6 ขา และสัตว์อื่นที่มี 6 ขาเช่น แมลงปอ กุ๊ดจี่ แมลงสาบ ผีเสื้อ มดแดงตั๊กแตน 
กิจกรรมให้เด็กๆตกแต่งกระถางเพื่อนำมาปลูกพืช เด็กๆสามารถเลือกสีที่หลากหลายและพึงพอใจในผลงานของตนเอง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมีความคิดจินตนาการในการออกแบบระบายสีกระถางของตนเอง ทำกิจกรรมจิตศึกษาสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือกระดาษหนังสือพิมพ์และเล่าเรื่องราวที่สอดคลองเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทำ ให้เด็กได้สังเกตสิ่งที่เห็นในหนังพิมพ์ และมีลักษณะเหมือนอะไร ครูถามว่าเห็นอะไรน้องแสตม์ เห็นตัวหนังสือ เห็นตัวเลข เห็นโน้ตบุ๊ค  น้องหนูดี เห็นตัวหนังสือ น้องกร เห็นรูปองุ่น น้องวันใหม่ เห็นตัวหนังสือ เห็นคน เด็กๆก็จะช่วยตอบในสิ่งที่เขาเห็นในหนังสือพิมพ์ แล้วก็แปลงร่างกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นรูปต่างๆ เด็กๆทุกคนมีความตั้งใจมีการสื่อสารพูดคุยตอบโต้กับครูเป็นอย่างดี
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ครูแดงสอนการทดลองปลูกเมล็ดถั่ว มีลักษณะเป็นอย่างไร เคยเห็นที่ไหนบ้าง สีอะไร เด็กๆคิดว่าเราปลูกได้ที่ไหนปลูกใส่อะไรได้บ้าง ครูให้เด็กปลูกเมล็ดถั่งคนละ 5 เม็ด เด็กก็จะมีกระถามเป็นของเขาที่ระบายสีไว้เมื่อวันพฤหัส โดยปลูกใส่สำลีจุ่มน้ำแล้วนำถั่วปลูกลงไป เด็กบางคนก็บอกว่าเมล็ดถั่งจะไม่เกิดเพราะปลูกใส่สำลี เพราะเขาปลูกได้เฉพาะในดินเท่านั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น